Afstanden & categoriën

Serie Lopen Fietsen Schaatsen Categorieën
Hele (lange afstand) 10 km 50 km 20 km / 54 ronden
  • Estafette Senioren 20 jaar en ouder
Halve (midden afstand) 5 km 25 km 10 km / 27 ronden
  • Senioren vanaf 20 jaar en ouder
  • Estafette Senioren 16 jaar en ouder
Kwart (korte afstand) 2,5 km 12,5 km 5 km / 14 ronden
  • Estafette Jeugd 12 t/m 15 jaar
Achtste (kinderafstand) 1,25 km 5 km 2.5 km   / 7 ronden
  • kinderen 8 t/m 11 jaa